Sök

Skanska tar nya order i Asien

1997-02-19 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har hemfört nya order i Asien på 135 miljoner kronor. Det gäller dels underhåll av avlopps-tunnlar i Hongkong för 110 Mkr, dels ett utbildningspaket i Vietnam för 25 Mkr.

PRESSINFORMATION 1997-02-19                             13/97

SKANSKA TAR NYA ORDER I ASIENSkanska har hemfört nya order i Asien på 135 miljoner kronor. Det gäller dels underhåll av avlopps-tunnlar i Hongkong för 110 Mkr, dels ett utbildningspaket i Vietnam för 25 Mkr.

I Hongkong skall Skanska svara för underhåll av nykonstruerade avloppstunnlar på en sträcka av 1,2 kilometer inklusive 11 stycken 100 meter djupa pumpschakt. Den tidigare entreprenören har avbrutit arbetet och Skanska avser nu att lämna anbud på färdigställandet av tunnlarna vars totala längd uppgår till 26 kilometer.

I Vietnam har Skanska fått i uppdrag att under tre år utbilda vietnamesiska byggbolag i uppbyggnad, ledning och planering av byggverksamhet och tunnelbyggande. Sida är beställare och kontrakt-summan uppgår till 25 Mkr.


Danderyd den 19 februari 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information