Sök

Världsledande byggföretag skapar industrins första globala e-marknadsplats

2000-06-28 08:20 CET
Pressmeddelande

Initiativet till en öppen och oberoende global e-marknadsplats har idag tagits av Skanska och tre andra ledande internationella byggtjänstföretag.
E-marknadsplatsen med arbetsnamnet AECventure kommer att bidra till att omvandla och effektivisera hela byggprocessen. Målet är att öka kundnyttan genom att sänka kostnaderna, höja kvaliteten och förkorta ledtiderna. Den nya marknadsplatsen ska vara öppen och neutral och drivas på kommersiell basis i ett fristående bolag.
- Vi skapar en fungerande global marknadsplats med kundnyttan i fokus. Genom den nya tekniken kan vi sänka kostnaderna i alla led, inte minst för våra slutkunder. Initiativet ökar även serviceutbudet och förutsättningarna för internationella inköp på en marknad som hittills varit alltför lokal, säger Claes Björk, VD Skanska AB.
("Läs mer" länkar till hela pressreleasen, den globala pressreleasen samt bild för publicering)

Klicka här för att läsa pressreleasen.

Klicka här för att läsa den globala pressreleasen (på engelska).

Klicka här för bild avsedd för publicering.

Klicka här för att besöka marknadsplatsens hemsida.