Sök

Schweiziskt myndighetsbeslut innebär ett stopp för Skanskas förvärv av Steiner

1999-10-01 15:26 CET
Pressmeddelande

Ett beslut från en regional myndighet i Schweiz har medfört ett stopp för planerna från april i år för att nå ett avslut i Skanskas förhandlingar med Karl Steiner Holding AG om att förvärva 70 procent av aktierna i bolaget.
- Skanska Internationals verksamhet kommer även i fortsättningen att drivas ifrån Steiners kontor i Zürich. Detta kommer att utgöra en bas för fortsatt samarbete, säger Anders C. Karlsson, chef för affärsområde Skanska Europa.

PRESSINFORMATION 1999-10-01                           83/99

Ett schweiziskt myndighetsbeslut innebär ett stopp för Skanskas planerade förvärv av Steiner

Ett beslut från en regional myndighet i Schweiz har medfört ett stopp för planerna från april i år för att nå ett avslut i Skanskas förhandlingar med Karl Steiner Holding AG om att förvärva 70 procent av aktierna i bolaget.

I Schweiz har regionala myndigheter en stark självständig ställning. En av dessa myndigheter har i ett utslag förklarat att transaktionen faller under sådana lagar som förbjuder utländsk kontroll av bolag som äger mark som, helt eller delvis, är möjlig att använda för bostadsbebyggelse.

Eftersom Steiner, i likhet med Skanska, är en integrerad grupp med byggrelaterade tjänster och projektutveckling har det inte varit möjligt att åstadkomma ett ägande som inte strider mot denna tolkning av schweizisk lag.

- Vi blev alla överraskade av det negativa utslaget från den regionala myndigheten i Schweiz i juli. Våra ansträngningar för att finna en lösning lyckades inte, men vi kommer att fortsätta att samarbeta med Skanska, säger Peter Steiner, ordförande i Karl Steiner AG.

- Skanska Internationals verksamhet kommer även i fortsättningen att drivas ifrån Steiners kontor i Zürich. Detta kommer att utgöra en bas för fortsatt samarbete, säger Anders C Karlsson, chef för affärsområde Skanska Europa.

 

Stockholm, 1999-10-01

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:
Anders C Karlsson, chef för affärsområde Skanska Europa,
tel 040 - 14 42 43
Tor Krusell, informationschef Skanska AB, tel 08 - 753 87 47