Sök

Skanska får väguppdrag i Finland värt 450 miljoner kronor

2003-12-10 11:32 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att designa och bygga en sträcka på E18 utanför Helsingfors. Kontraktet är värt 450 miljoner kronor, EUR 50,4 miljoner, och inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2003. Kund är finska Vägförvaltningen, Finnra.

  Pressrelease

 


2003-12-10


Skanska får väguppdrag i Finland värt 450 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att designa och bygga en sträcka på E18 utanför Helsingfors. Kontraktet är värt 450 miljoner kronor, EUR 50,4 miljoner, och inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2003. Kund är finska Vägförvaltningen, Finnra.

Uppdraget omfattar en 10 km lång del av den nya motorvägen E18 mellan Åbo och Helsingfors. I projektet ingår också 5 km på riksväg 25 vid Lojo utöver ett antal broar och viadukter.

Arbetet inleds i början av 2004 och vissa vägavsnitt ska öppnas för trafik redan om ett år. Hela projektet ska vara färdigställt i oktober 2006.

Att Skanska valdes för uppdraget baserades inte enbart på anbudspris utan även på referenser från tidigare projekt och på Skanskas planering av genomförande, kvalitetssäkring och tillsättning av personalresurser.

Den nya motorvägen är en viktig länk för att höja säkerheten och framkomligheten mellan västra och östra Finland. Den befintliga väg 25 vid Lojo är idag en olycksdrabbad flaskhals i trafiken mellan Åbo och Helsingfors.

Det finska dotterbolaget Skanska Oy som är ett av Finlands största byggbolag omsätter ca 10 miljarder kronor.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Cristina Rinnetie-Uski, informationschef, Skanska Oy,
tel +358 9 61 52 21
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38