Sök

Skanska säljer sin 50-procentiga andel i motorvägen Autopista Central med en vinst efter skatt på cirka 5 miljarder kronor

2010-12-29 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer sin 50-procentiga aktieandel i bolaget som äger koncessionen för motorvägen Autopista Central som går genom Chiles huvudstad Santiago. Köpare är Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), en av Kanadas största institutionella förvaltare som förvaltar bland annat offentligt pensionskapital åt provinsen Alberta.

Försäljningen genomförs genom att köparen förvärvar Skanskas svenska holdingbolag som äger den 50-procentiga aktieandelen. Försäljningsvinsten efter skatt uppgår till cirka 5 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinst om cirka 12 kronor per aktie i Skanska. Transaktionen kommer att generera ett positivt nettokassaflöde om cirka 6 miljarder kronor.

Affären är villkorad av godkännande av obligationsgaranten och av nödvändiga justeringar i finansieringsavtalen. Vidare är affären villkorad av att dessa godkännanden erhålles inom 9 månader. Vinsten kommer att redovisas när samtliga villkor har uppfyllts vilket väntas ske under 2011, dock tidigast under andra kvartalet.

− Affären ger ett mycket gott resultat för Skanska och våra aktieägare. Investeringen i Autopista Central är Skanskas mest framgångsrika investering någonsin, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Skanska Infrastrukturutveckling är ett ledande företag inom Offentlig-Privat Samverkan (OPS). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851