Sök

Skanska och Vasakronan i fastighetsaffär värd 2,5 miljarder kronor - Skanskas vinst ca 1 miljard kronor. Bolagen inleder gemensamt långsiktigt utvecklingsprojekt

2001-04-26 13:16 CET
Pressmeddelande

Skanska och Vasakronan har träffat en principöverenskommelse som omfattar både försäljning av fyra förvaltningsfastigheter och ett utvecklingsprojekt. Dessutom inleds ett samarbete i ett nytt exploateringsbolag för utveckling av byggrätter för bostäder och kommersiella lokaler.
Totalt omfattar dessa affärer ett värde på ca 2,5 miljarder kronor. Försäljningsvinsten kommer att uppgå till ca 1 miljard kronor. Därtill ska läggas den potential som finns i utvecklingen av de byggrätter som ingår i överenskommelsen.

Press Release

 

2001-04-26     Skanska och Vasakronan i fastighetsaffär värd 2,5 miljarder kronor - Skanskas vinst ca 1 miljard kronor. Bolagen inleder gemensamt långsiktigt utvecklingsprojekt

 

Skanska och Vasakronan har träffat en principöverenskommelse som omfattar både försäljning av fyra förvaltningsfastigheter och ett utvecklingsprojekt. Dessutom inleds ett samarbete i ett nytt exploateringsbolag för utveckling av byggrätter för bostäder och kommersiella lokaler. Totalt omfattar dessa affärer ett värde på ca 2,5 miljarder kronor. Försäljningsvinsten kommer att uppgå till ca 1 miljard kronor. Därtill ska läggas den potential som finns i utvecklingen av de byggrätter som ingår i överenskommelsen. Betalning sker dels kontant, dels med ett hälftenägande i ett nytt bolag för utveckling av bostäder och kommersiella lokaler i Västerjärva i norra Stockholmsområdet. I överenskommelsen ingår att Skanska säljer följande fyra fastigheter: Järnplåten 29, Stockholm, Lilla Bommen (Gullbergsvass 1:5, 1:6), Göteborg, Inom Vallgraven 16:6, Göteborg samt Sirius 1 och 2, Malmö. Dessa fastigheter omfattar totalt ca 56.000 kvm. Skanska överlåter dessutom tomträtten Kista Entré (Knarrarnäs 2) i Stockholm. Projektet säljs som en entreprenad som omfattar hela projektet på 41.000 kvm varav 23.000 kvm har påbörjats i en första etapp. Vinsten från försäljningen kommer successivt att resultatföras fram till färdigställandet vid halvårsskiftet 2003. Därutöver bildar Skanska och Vasakronan ett gemensamt exploateringsbolag för utvecklingen av framtida byggrätter i Västerjärva i Solna/Sundbyberg. Bolagen kommer att äga 50 procent var och skjuter också till den mark man idag äger på området. Det nya bolagets första uppgift blir att ta fram en detaljplan för exploateringen av området, vilket beräknas omfatta cirka 350.000 kvm blandad bebyggelse. Detta motsvarar ca 2.000 nya arbetsplatser och ca 3.000 lägenheter. Byggstart är beräknad till 2004. - Överenskommelsen följer vår strategi att ha hög omsättning i vårt fastighetsbestånd. Vi överlåter färdigutvecklade fastigheter och köper in oss i Västerjärva, ett utvecklingsområde med mycket stor potential, säger Mats Wäppling, vVD i Skanska. ____________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Mats Wäppling, vice VD, Skanska AB, Tel 08-753 88 00 Håkan Bryngelson, VD, Vasakronan AB, Tel 070-545 36 55