Sök

Skanska får marinbyggnadskontrakt i Virginia för USD 164 miljoner, 1,15 miljarder kronor

2010-10-07 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att genomföra pirombyggnader vid den amerikanska marinens anläggning i Norfolk, Portsmouth, Virginia. Kontraktssumman uppgår till ca USD 164 miljoner, ca 1.150 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är enheten som ansvarar för marinens anläggningar, U.S. Navy Facilities Engineering Command.

Projektet omfattar en 375 m lång pir som byggs för service- och reparationsändamål. Den nya Pier 5 ska ersätta två befintliga pirer som ska rivas.

I projektet ingår även att muddra, bygga avskiljningar, pumpstationer, förtöjningsanordningar, en kran på räls, personalutrymmen samt el- och IT-installationer.

Arbetet påbörjas i november och ska vara klart i november 2014. Projektet genomförs av Skanska USA Civils Virginiakontor som har mer än 80 års erfarenhet som marinbyggare och bl a genomfört en rad projekt vid Norfolkanläggningen.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.