Sök

Skanska får ännu ett kraftverksprojekt i New York värt 424 miljoner kronor

2002-02-07 09:14 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått ytterligare ett kraftverksuppdrag för KeySpan Energy Development i New York. Det nya uppdraget är värt 424 miljoner kronor, USD 39,9 miljoner. Av samma kund fick Slattery Skanska i december förra året ett liknande uppdrag värt ca 355 miljoner kronor, USD 33,4 miljoner

   Press Release


2002-02-07

 


Skanska får ännu ett kraftverksprojekt i New York värt 424 miljoner kronor

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått ytterligare ett kraftverksuppdrag för KeySpan Energy Development i New York. Det nya uppdraget är värt 424 miljoner kronor, USD 39,9 miljoner. Av samma kund fick Slattery Skanska i december förra året ett liknande uppdrag värt ca 355 miljoner kronor, USD 33,4 miljoner.

Den nya anläggningen byggs inom KeySpans befintliga kraftverksområde Port Jefferson Energy Center i Suffolk County på norra Long Island. Kraftverket med två gasturbiner tas i drift redan i juni 2002 för att kunna möta sommarens väntade energitoppar. Kraftverkets två generatorer får en kapacitet på totalt 79.9 MW.

Slattery Skanska ansvarar för hela genomförandet av projektet och kommer även att medverka för att samordna och assistera vid igångsättningen av anläggningen.

Även Gottlieb Skanska kommer att medverka i projektet genom ett internkonsortium med Slattery Skanska.

___________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Stephanie Infranco, informationschef, Slattery Skanska,
tel +1 718 767 26 00
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
Tel 08-753 87 47