Sök

Skanska bygger ut spårväg i Los Angeles, USA, för cirka 5,5 miljarder kronor

2014-11-10 08:15 CET
Pressmeddelande

Skanska i joint venture med Traylor Brothers, Inc. och J.F. Shea Construction har skrivit kontrakt med Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority om att designa och bygga ut Purple Line i Los Angeles spårväg. Kontraktet är värt totalt USD 1,6 miljarder, cirka 11 miljarder kronor, och Skanska USA Civil kommer att inkludera hela dess 50-procentiga andel, USD 818 M, cirka 5,5 miljarder kronor i orderingången för fjärde kvartalet 2014.

Projektet omfattar en 6,3 kilometer lång förlängning av Purple Line, samt tågledning och signaler, kommunikationer, strömförsörjning samt biljettsystem som kommer att anslutas till det befintliga systemet.

Enligt projektplanen ska en stor del vara färdigställt i juni 2023.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.