Sök

Skanska renoverar och bygger ut sjukhus i Florida, USA, för cirka 306 miljoner kronor

2014-07-01 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt om att renovera och bygga ut Broward Health North Campus i Deerfield Beach, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 47 M, cirka 306 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2014.

I projektet ingår en utbyggnad med en 3 200 kvadratmeter stor akutmottagning, med bland annat operationssalar och undersökningsrum, samt en ny central energianläggning om 2 100 kvadratmeter. Det befintliga patienttornet kommer att få en ny fasad, med en yta om mer än 14 000 kvadratmeter.

Byggarbetena planeras starta i augusti 2014. Den centrala energianläggningen och fasadförbättringarna planeras vara klara till sommaren 2016. Operationssalarna ska vara klara under vintern 2015 och den utbyggda akutmottagningen under våren 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.