Sök

Skanska och Vattenfall inleder samarbete för att utveckla kraftprojekt i Peru

2000-03-08 12:45 CET
Pressmeddelande

Vattenfalls dotterbolag Nordic Power Invest och Skanska BOT förvärvar aktier i två peruanska kraftbolag. Avsikten är att gemensamt utveckla ytterligare vatten-kraftprojekt på upp till 500 MW i anslutning till förvärvade kraftverk. Konsortiet har vunnit en internationell budgivning om att förvärva 30 procent av aktierna i de två kraftverken – Cahua (40 MW) och Pariac (5 MW). Förvärvspriset är minimipriset, 9 miljoner dollar, ca 79 miljoner kronor. Vattenfalls andel av förvärvet är 60 procent och Skanskas andel är 40 procent. Säljare är peruanska staten.

PRESSINFORMATION 2000-03-08                        20/00

 

Skanska och Vattenfall inleder samarbete för att utveckla kraftprojekt i Peru – förvärvar kraftbolag med möjligheter att utveckla ytterligare kraftverksprojekt

Vattenfalls dotterbolag Nordic Power Invest och Skanska BOT förvärvar aktier i två peruanska kraftbolag. Avsikten är att gemensamt utveckla ytterligare vatten-kraftprojekt på upp till 500 MW i anslutning till förvärvade kraftverk.

Konsortiet har vunnit en internationell budgivning om att förvärva 30 procent av aktierna i de två kraftverken – Cahua (40 MW) och Pariac (5 MW). Förvärvspriset är minimipriset, 9 miljoner dollar, ca 79 miljoner kronor. Vattenfalls andel av förvärvet är 60 procent och Skanskas andel är 40 procent. Säljare är peruanska staten.

Samtidigt förvärvar Vattenfall och Skanska en option att köpa det privata bolaget ElectroCahua S.A. som äger 60 procent i ovanstående två kraftbolag. I och med detta övertar också konsortiet ansvaret för driften av kraftverken.

Skanska och Vattenfall avser även att lämna ett erbjudande till övriga aktieägare om att förvärva återstående 10 procent av aktierna som är spridda på ett mindre antal ägare.

Cahua och Pariac beräknas i år få en omsättning på totalt drygt 11 miljoner dollar. De två kraftverken är strategiskt belägna i Pativilca-floden i provinsen Ancash.

Huvudanledningen till affären är att Vattenfall och Skanska avser att etappvis bygga ut kraftverken med beräknad start år 2001. I floddalen finns potential för ytterligare ett antal kraftverk på upp till 500 MW som konsortiet bedömer vara ekonomiskt lönsamma. Om man beslutar att bygga ut kapaciteten till 500 MW handlar det om investeringar på 4-5 miljarder kronor.

Skanska kommer att ansvara för byggverksamheten och Vattenfall för design och drift av kraftverken. I samtliga fall handlar det om s k strömkraftverk med ett minimum av uppdämningar, vilket innebär att de negativa miljökonsekvenserna blir minimala.

Projekten kommer även att bidra till utvecklingen av infrastrukturen, som vägar, elnät och telekommunikationer, i området. Genomförandet skapar dessutom välbehövliga arbetstillfällen för lokalbefolkningen.

- Kraftverken som vi nu förvärvar och övertar driften av är moderna och lönsamma. Men huvudskälet till vår investering är att utnyttja den stora utvecklingspotential som finns i Pativilcadalen. Dessutom beräknas Perus tillväxt bli över 4 procent per år de kommande åren och energibehoven kommer att öka i minst motsvarande takt, säger Gunnar Vallin, VD, Nordic Power Invest.

- Vår satsning på BOT-projekt börjar ge frukt. Som projektutvecklare skapar vi både lönsamma projekt och möjligheter till nya bygguppdrag. Nyligen kunde vi teckna kontrakt på att driva och utveckla Kings Hospital i London. Den nu aktuella överenskommelsen ger dels ett omedelbart kassaflöde, dels kan det leda till ytterligare bygginvesteringar på ca 3 miljarder kronor. Genom detta förvärv och efter de inledande lönsamhetsstudierna bedömer vi att möjligheterna är mycket goda att utveckla, bygga och driva kraftverk på ytterligare totalt 500 MW i Pativilcadalen, säger Bert-Ove Johansson som är VD för Skanska BOT.

Stockholm 2000-03-08

SKANSKA AB

Koncernstab Kommunikation

------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:

Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT AB, tel: 08-753 80 00

Gunnar Vallin, VD Nordic Power Invest, tel 08-545 16 101, 070-539 70 25