Sök

Rättelse – Omvandling av aktier i Skanska AB

2014-06-02 16:00 CET
Pressmeddelande

Notera följande rättelse till Skanskas pressrelease “Omvandling av aktier i Skanska AB”, publicerad den 28 maj 2014.

Den korrekta informationen är följande:
 
Under maj 2014 omvandlades inga aktier av serie A till serie B och inga aktier registrerades hos Bolagsverket.

Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 599 112 431.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgick till 419 903 072, varav 19 912 151 aktier av serie A, och 399 990 921 av serie B.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900