Sök

Skanska säljer fyra handelsanläggningar i Centraleuropa för 475 Mkr - försäljningsvinsten uppgår till 160 Mkr

2003-08-08 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer fyra nyutvecklade handelsanläggningar, två i Budapest och två i Prag, för totalt 475 miljoner kronor (EUR 51,6 miljoner). Försäljningsvinsten uppgår till 160 miljoner kronor (EUR 17,4 miljoner). Priset motsvarar en direktavkastning strax under 9 procent. Köpare är en internationell fastighetsfond som förvaltas av det brittisk-baserade fastighetsförvaltningsbolaget Pricoa Investment Management.
Resultatet av försäljningen inkluderas i det tredje kvartalet 2003. Affären genomförs genom försäljning av tre bolag; ett i Tjeckien och två i Ungern.

Press Release


2003-08-08

 

Skanska säljer fyra handelsanläggningar i Centraleuropa för 475 miljoner kronor - försäljningsvinsten uppgår till 160 miljoner kronor

Skanska säljer fyra nyutvecklade handelsanläggningar, två i Budapest och två i Prag, för totalt 475 miljoner kronor (EUR 51,6 miljoner). Försäljningsvinsten uppgår till 160 miljoner kronor (EUR 17,4 miljoner). Priset motsvarar en direktavkastning strax under 9 procent. Köpare är en internationell fastighetsfond som förvaltas av det brittisk-baserade fastighetsförvaltningsbolaget Pricoa Investment Management.

Resultatet av försäljningen inkluderas i det tredje kvartalet 2003. Affären genomförs genom försäljning av tre bolag; ett i Tjeckien och två i Ungern.

- Affären bekräftar att Skanskas strategi med projektutveckling i utvalda centraleuropeiska marknader har god potential. Det är första gången på dessa marknader som en fastighetsportfölj av den här typen utvecklats och intresset från internationella investerare är mycket stort, säger Fredrik Wirdenius, VD, Skanska Projektutveckling Europa.

Den totala uthyrbara ytan uppgår till 36.000 kvadratmeter. Fastigheterna är uthyrda till 100 procent med Dixons Group (Electro World) som ankarhyresgäst i samtliga fastigheter. Den genomsnittliga hyreskontraktslängden uppgår till ca 12 år.

Köparen tillträder omgående de båda fastigheter som färdigställdes i november 2002 och den fastighet som färdigställdes i april 2003. Den fjärde, som är under utveckling, tillträds vid färdigställandet i november 2003.

Skanska Projektutveckling Europa har investerat i och utvecklat samtliga anläggningar hela vägen från köp av mark till design, uthyrning, byggande och nu försäljning. 

- Den här affären bygger på samma principer som Skanskas försäljning av åtta handelsanläggningar i Sverige till brittiska Resolution i januari 2002. Det visar att det är möjligt att framgångsrikt överföra ett starkt utvecklingskoncept till andra fastighetsmarknader. Positivt är också att hela utvecklingscykeln från markköp till försäljning genomförts på mindre än tre år, vilket är väl i linje med vår målsättning, säger Fredrik Wirdenius.

Fakta handelsanläggningar:

Prag:  Cestlice - färdigställdes i november 2002
Cerny Most - färdigställdes i april 2003
Budapest:  Soroksar - färdigställdes i november 2002
Budakalasz - under produktion, färdigställs i november 2003

Skanska Projektutveckling Europa initierar, utvecklar, driver och säljer kommersiella fastighetsprojekt med fokus på kontor och handel i Prag, Budapest och Warszawa.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Jonsson, vVD, Skanska Projektutveckling Europa,
tel 070-553 80 51
Fredrik Wirdenius, VD, Skanska Projektutveckling Europa,
tel 070-553 80 62
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38