Sök

Skanska får två sjukhusprojekt i Kalifornien för totalt USD 282 miljoner, ca 1,9 miljarder kronor

2011-01-14 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått två större sjukhusuppdrag i Kalifornien. Den totala kontraktssumman för de två projekten uppgår till USD 282 miljoner, ca 1,9 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2010.

Det första uppdraget avser sjukhuset San Carlos Center. Kund är Palo Alto Medical Foundation i San Carlos, Kalifornien. Detta kontrakt uppgår till USD 145 miljoner.

I det nya sjukhuset som ska betjäna invånarna i San Carlos samlas både primär- och specialistvård liksom avdelningar för kirurgi, röntgen och laboratorier. Arbetet på projektet inleds i vår och det ska vara färdigtställt 2013.

Det andra kontraktet uppgår till USD 137 miljoner och gäller en renovering och utbyggnad i flera faser av ett sjukhus i San Francisco Bay Area. Byggarbetet på detta projekt inleds omgående och planeras vara avslutat i mars 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.