Sök

Inbjudan till kapitalmarknadsträff den 19 april 2010 i Stockholm

2010-03-31 14:03 CET
Pressmeddelande

Från den 1 januari 2010 kommer Skanska att tillämpa IFRIC 12, Avtal om ekonomiska och samhälleliga tjänster, och IFRIC 15, Avtal för uppförande av fastigheter. Med anledning av detta bjuder vi in till kapitalmarknadsträff för att belysa effekterna av dessa förändrade redovisningsprinciper samt påverkan per segment.