Sök

Skanska tecknar avtal om försäljning av Elit Fönster

2000-04-20 09:10 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat bindande avtal med riskkapitalbolaget Triton om försäljning av Elit Fönster AB.
Försäljningen beräknas ge en realisationsvinst om cirka 175 Mkr i Skanska-koncernen.

Press Release  

2000-04-20

  Skanska tecknar avtal om försäljning av Elit Fönster

 

Skanska har tecknat bindande avtal med riskkapitalbolaget Triton om försäljning av Elit Fönster AB. Försäljningen beräknas ge en realisationsvinst om cirka 175 Mkr i Skanska-koncernen. Elit Fönster är Sveriges ledande producent av trä- och trä/aluminiumfönster, med Sverige, Norge, Japan och England som viktigaste marknader. Elit Fönster hade 1999 en omsättning på cirka 540 Mkr och ett rörelseresultat på cirka 40 Mkr. Triton är ett väl etablerat riskkapitalbolag med investeringar i framförallt norra Europa och Tyskland och med kontor i Frankfurt, London och Stockholm. Försäljningen av Elit Fönster är ett led i Skanskas fokusering på kärnverksamheten inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. ______________________________________________________________   För ytterligare information, kontakta: Anders C. Karlsson, Affärsområdeschef, Skanska Europa, tel. 040-14 42 43 Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB, tel. 08-753 82 72