Sök

Skanska bildar europeiskt företagsråd

1996-04-30 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har som första svenska byggföretag - och som ett av de första i Europa - bildat ett europeiskt företagsråd, European Works Council - Skanska (EWC-Skanska).

PRESSINFORMATION 1996-04-30                             22/96

SKANSKA BILDAR EUROPEISKT FÖRETAGSRÅD

Skanska har som första svenska byggföretag - och som ett av de första i Europa - bildat ett europeiskt företagsråd, European Works Council - Skanska (EWC-Skanska).

Avtalet för samråd och informationsutbyte omfattar koncernens alla anställda inom EES-länderna.

I den första upplagan av EWC-Skanska ingår representanter för fackliga organisationer inom byggbranschen i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Ledamöterna utses bland de anställda i respektive land och EWC-Skanska kommer att sammanträda två gånger per år.

Avtalet undertecknades av Skanskas VD och koncernchef Melker Schörling, och Byggnadsarbetareförbundets ordförande Ove Bengtsberg i sin egenskap av ordförande för EBTF, Europeiska Bygg- och Träarbetareunionen. EBTF, som också har en observatörspost i företagsrådet.

Danderyd den 30 april 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg

För ytterligare information kontakta:
personaldirektör Rune Kjellman, Skanska AB, tel 08-753 88 75