Sök

Skanska säljer nybyggda köpcentra i Sverige med en försäljningsvinst på 460 miljoner kronor

2002-01-24 16:42 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt åtta fastigheter i Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionerna för totalt 1194 miljoner kr. Köpare är den engelska fastighetsaktören Resolution.
Försäljningsvinsten uppgår till 460 miljoner kronor varav 400 miljoner redovisas i fjärde kvartalet 2001 och resterande del beräknas vara klar första kvartalet 2002.

 Press Release


2002-01-24


Skanska säljer nybyggda köpcentra i Sverige med en försäljningsvinst på 460 miljoner kronor

Skanska har sålt åtta fastigheter i Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionerna för totalt 1194 miljoner kr. Köpare är den engelska fastighetsaktören Resolution.

Försäljningsvinsten uppgår till 460 miljoner kronor varav 400 miljoner redovisas i fjärde kvartalet 2001 och resterande del beräknas vara klar första kvartalet 2002.

Under 2001 har Skanska därmed sålt fastighetsprojekt för totalt drygt 6 miljarder kronor med en vinst på 2,2 miljarder kronor. (Den totala försäljningssumman inkluderar Kista Entré som har sålts till Vasakronan för tillträde vid färdigställandet 2003 då också resultatavräkning för detta projekt sker.)

- Dagens affär är ett belägg för den tydliga trenden på ett allt större intresse från internationella aktörer för vår projektutveckling, framför allt ifrån internationella fastighetsinvestorer. Vi följer investerarmarknaden kontinuerligt och har nära samarbete med presumtiva köpare av framtida projekt. Vi bedömer att vi har goda möjligheter att hålla en fortsatt hög omsättning i vår projektutveckling, säger Mats Wäppling, vice vd, Skanska AB.

- Genom försäljningen skapar vi utrymme för fortsatta satsningar i nya projekt på intressanta tillväxtmarknader där vi redan har byggrätter i bra lägen. Det finns en stor potential när det gäller kommersiella lokaler, handels- och logistikcentra i både Norden och i Centraleuropa. Den ökande privata konsumtionen driver på efterfrågan av denna typ av handelscentra som vi utvecklar i lägen med starka kundunderlag.

De nu aktuella fastigheterna ligger i de väletablerade detaljhandelsområdena Barkarby, Länna, Väla, Knalleland och Kållered (se nedanstående lista över fastigheter). Fyra av dessa räknas till de fem största i Sverige. Bland hyresgästerna i de sålda fastigheterna återfinns bl a Cervera, On Off, Intersport, Elgiganten, Rusta, Siba, K-Rauta m fl. Totalt omfattar beståndet ca 95.000 kvm uthyrningsbar yta.

Skanskas bestånd av köpcentra har byggts upp och utvecklats under de senaste tre åren. Attraktiva områden har identifierats och utvecklats i samarbete med expansiva kunder och lokala myndigheter. De olika handelsplatsernas kundunderlag är starkt, inom en halvtimmes resa bor cirka 3,5 miljoner människor.

- De nya handelsområdena som vi har utvecklat från start har snabbt expanderat till att omfatta en handel med hög och stigande omsättning. En viktig faktor för framgången är våra goda hyresgästrelationer som möjliggör att vi kan följa kunderna i deras expansion, säger Claes Larsson, vd för Skanska Fastigheter Göteborg.

Skanska är ledande inom projektutveckling och Skanska Projektutveckling Sverige har för närvarande 160.000 kvm i pågående projekt i Sverige och Danmark. Under 2001 färdigställdes 146.000 kvm, i huvudsak kontor.  I dagsläget är ca 92 procent av projektportföljen uthyrd. Skanska Fastigheter Göteborg är ett
dotterbolag till Skanska Projektutveckling Sverige.
____________________________________________

Nedanstående köpcentra ingår i Skanskas försäljning

Populärnamn  Fastighetsbeteckning  Kommun  Barkarby  Säby 3:22  Järfälla Länna   Trucken 1  Huddinge Kållered  Våmmedal 2:158 och 2:162  Mölndal Knalleland  Armbåga 3 och Evedal 1  Borås Väla  Marknaden 2 och 3  Helsingborg 
Fotnot:
Enligt överenskommelsen mellan Skanska och köparen Resolution har köparen rätt att häva köpet av Borås Armbåga 3. Hävningsrätten ska utnyttjas senast den 26 mars 2002. Armbåga 3 omfattar 20.000 kvm.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Claes Larsson, VD, Skanska Fastigheter Göteborg,
tel 031- 771 11 01 eller 070-581 11 08

Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, 08-753 88 00

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, 08-753 87 47