Sök

Skanska bygger ut Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden för 600 miljoner kronor

2004-01-30 13:07 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att utföra mark- och byggnadsarbeten i samband med att Stora Enso bygger en ny pappersmaskin (KP-M projektet) i Kvarnsveden, Borlänge.

Kontraktet är utformat som en generalentreprenad med samverkan och är värt omkring 600 miljoner kronor. Ordern inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det första kvartalet 2004. Vid val av partner har Stora Enso övervägt alla faktorer i upphandlingen och funnit att det vägde över till Skanskas fördel.

Pressrelease


2004-01-30

Skanska bygger ut Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden för 600 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att utföra mark- och byggnadsarbeten i samband med att Stora Enso bygger en ny pappersmaskin (KP-M projektet) i Kvarnsveden, Borlänge.

Kontraktet är utformat som en generalentreprenad med samverkan och är värt omkring 600 miljoner kronor. Ordern inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det första kvartalet 2004. Vid val av partner har Stora Enso övervägt alla faktorer i upphandlingen och funnit att det vägde över till Skanskas fördel.

Projektet innebär att Skanska kommer att bygga en hall för den nya pappersmaskinen, som blir den största i världen i sitt slag, samt genomföra ombyggnad av befintliga byggnader och göra kringliggande markarbeten. Prefabriceringsgraden är hög och mycket stor vikt har lagts vid arbetsmiljö och säkerhet.

- Under många år har vi byggt upp en specialistkompetens inom industribyggande för att möta våra kunders höga krav, säger Mats Williamson, VD för Skanska Sverige. Att vi nu fått förtroendet att bygga denna anläggning med världens största pappersmaskin ser vi som ett bevis på att vi lyckats.

Byggstart sker omgående och projektet avslutas under december 2005. Projektet skapar mellan 100 och 300 arbetstillfällen under byggtiden.

Skanska har en lång tradition som industribyggare i Kvarnsveden. Redan år 1900 byggde dåvarande Skånska Cementgjuteriet Kvarnsvedens kraftstation med tillhörande damm på uppdrag av Stora Kopparbergs Bergslags AB.

___________________________________________
För ytterligare information, kontakta:

Mats Williamson, VD, Skanska Sverige AB,
tel 08-504 368 54
Carl Sundström, distriktschef, Skanska Sverige AB,
tel 070-210 98 34
Anders Backlund, projektledare, Stora Enso AB,
tel 070-580 34 65
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 eller 070-543 88 38