Sök

Skanska får nytt miljöuppdrag i New York för USD 60 M, ca 433 miljoner kronor

2005-08-09 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att uppgradera en anläggning för vattenrening i Brooklyn, New York. Kontraktssumman uppgår till USD 60 miljoner, motsvarande 433 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2005. Kund är New York City Department of Environmental Protection.

   Pressrelease


2005-08-09

Skanska får nytt miljöuppdrag i New York för USD 60 M, ca 433 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att uppgradera en anläggning för vattenrening i Brooklyn, New York. Kontraktssumman uppgår till USD 60 miljoner, motsvarande 433 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2005. Kund är New York City Department of Environmental Protection.

Projektet som avser reningsanläggningen 26th Ward Water Pollution Control Plant ingår i New York Citys program för att förbättra vattenkvaliteten. Syftet med det specifika projektet är att förnya utrustningen och modernisera anläggningen för att öka dess driftssäkerhet och för att möta myndigheternas krav.

Arbetet ska påbörjas i september och planeras vara färdigt i maj 2008. Skanska USA Civils enhet Gottlieb Skanska leder projektet som genomförs tillsammans med Slattery Skanska.

Uppdraget omfattar uppgradering av alla steg i reningsprocessen. Där ingår såväl byte av pumpar, ventiler, fläktar och rörledningar som reparation av bassänger och tankar. Därutöver ingår bl a kontrollrum, en kraftcentral och en byggnad för kemikaliehantering samt installation av kontroll- och reglerutrustning.

Detta är Skanskas fjärde större miljöuppdrag I New York under de senaste åren. Skanska kontrakterades nyligen för att bygga en vattenanläggning i Brooklyn (136 miljoner dollar) och genomför för närvarande stora utbyggnader av vattenreningsanläggningarna North River Water Pollution Control Plant (46,6 miljoner dollar) och Newtown Creek där Skanskas andel uppgår till 222 miljoner dollar.

Skanska USA Civil är inriktat på byggande av infrastrukturanläggningar såsom motorvägar, broar och anläggningar för energi, kollektivtrafik, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.400 anställda. Skanska USA Civil omsatte förra året ca 12 miljarder kronor.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785