Sök

Skanska uppför ny vård- och behandlingsbyggnad i Uppsala för 1,2 miljarder kronor

2014-10-20 10:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med Landstingsservice i Uppsala län om uppförande av en ny vård- och behandlingsbyggnad vid Akademiska sjukhuset. Avtalet är värt 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Uppsala Akademiska

Nybyggnationen ska stärka Akademiska sjukhuset och möta vårdbehoven hos en växande befolkning. Här skapas nya lokaler för avancerad vård- och behandlingsverksamhet inom onkologi, strålbehandling och kirurgi.

Den nya byggnaden får nio våningar inklusive källarplan och kommer att innehålla 96 vårdrum, 34 mottagningsrum och 60 dagvårdsplatser. Därtill byggs tio operationsrum och ett par hybridsalar samt bild- och funktionslaboratorier och rum får strålbehandling. Lättillgänglighet är högt prioriterat. Bland annat kopplas de nya operationsplanen ihop med befintliga plan i intilliggande hus.

Byggnaden ska även innehålla en aula med plats för 130 personer. Bruttoarean, BTA, uppgår till 59 500 kvadratmeter.

Avsikten är att byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, på högsta nivån guld. Miljöbyggnad, som administreras av Sweden Green Building Council. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

Byggstart sker första kvartalet 2015 och under sensommaren 2017 ska arbetet vara färdigt.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.