Sök

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut för Ericsson i Budapest

2001-01-11 11:08 CET
Pressmeddelande

Skanska och Ericsson har tecknat ett hyresavtal som innebär att Ericsson Hungary Kft ska hyra 10.000 kvm i Science Park, ett nytt center för hightech-företag som Skanska utvecklar och bygger i Budapest.
Skanskas investering för den första 15.000 kvm stora etappen uppgår till 180 miljoner kronor.
Arbetena inleds omgående och inflyttning kommer att ske i maj 2002.

Press Release

 

2001-01-11

 

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut för Ericsson i Budapest   Skanska och Ericsson har tecknat ett hyresavtal som innebär att Ericsson Hungary Kft ska hyra 10.000 kvm i Science Park, ett nytt center för hightech-företag som Skanska utvecklar och bygger i Budapest. Skanskas investering för den första 15.000 kvm stora etappen uppgår till 180 miljoner kronor. Arbetena inleds omgående och inflyttning kommer att ske i maj 2002. Lokalerna skräddarsys för Ericsson och kommer att ersätta de temporära lokaler som Ericsson idag har runtomkring Budapest. Bygguppdraget som är värt ca 150 miljoner kronor genomförs av Skanska Hungaria Kft. Science Park ligger i direkt anslutning till Tekniska Högskolan och de nya delarna av universitetet i Budapest. Totalt kommer Science Park att omfatta 28.000 kvm uthyrningsbar yta (bruttoarea 33.000 kvm). Den andra etappen planeras för start senare under året. Skanska Projektutveckling och Fastigheters totala investering bedöms att uppgå till ca 360 miljoner kronor. Skanska är ledande inom projektutveckling av moderna och effektiva lokaler i Budapest. Förutom Science Park har ca 50.000 kvm utvecklats under de senaste två åren. Bland hyresgästerna återfinns Ernst &Young, Andersen Consulting, Reuters och British Airways. Skanska och Ericsson har ett långvarigt samarbete, för närvarande utvecklar och bygger Skanska totalt 91.000 kvm för Ericsson i Stockholm, Göteborg och Lund. Dessutom har Skanska och Ericsson ett globalt samarbetsavtal när det gäller utbyggnad av UMTS-nätverk för mobiltelefoni. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Anders Kupsu, VD, Skanska Property Hungary Kft,+36 1 235 7760 Johan Bergman, VD, Skanska Projektutveckling Europa, tel 08-504 353 15