Sök

Nya arbeten till 43 tunnelarbetare - övriga sägs upp på grund av arbetsbrist

1998-01-21 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas åtgärdsprogram för att skaffa nya arbeten till de ursprungliga 130 yrkesarbetare vid Hallandsås-projektet har hittills resulterat i att 43 medarbetare fått nya arbeten. På grund av arbetsbrist vid det stoppade tunnelprojektet, sägs nu övriga yrkesarbetare vid projektet upp den 1 februari.

PRESSINFORMATION 1998-01-21                             06/98

NYA ARBETEN TILL 43 TUNNELARBETARE - ÖVRIGA SÄGS UPP PÅ GRUND AV ARBETSBRIST

Skanskas åtgärdsprogram för att skaffa nya arbeten till de ursprungliga 130 yrkesarbetare vid Hallandsås-projektet har hittills resulterat i att 43 medarbetare fått nya arbeten. På grund av arbetsbrist vid det stoppade tunnelprojektet, sägs nu övriga yrkesarbetare vid projektet upp den 1 februari.

Uppsägningstiden är mellan 2-6 månader och under den tiden kommer arbetet med omplaceringar inom Skanska-koncernen att fortsätta. Samtidigt startar Skanska och Länsarbetsnämnden utbildningar i betongarbeten och lining dvs betonginkläddning av tunnlar.

Skanska räknar också med att ett behov av arbetskraft kan uppstå om Banverket beställer lining av redan färdigställda delar av tunnlarna.

Tunnelarbetet vid Hallandsås stoppades 6 oktober 1997. Efter förhandlingarna i november mellan Skanska och SEKO, enades parterna om att uppsägningar först skulle bli aktuella den 1 februari 1998.

 

Danderyd den 21 januari 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta: Jan Stattin, chef för Hallandsåsprojektet, tel 0431-782 00.