Sök

Skanska renoverar bostadstorn i Philadelphia, USA, för cirka 340 miljoner kronor

2015-01-16 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att renovera ett höghus med lägenheter i Philadelphia, USA. Kontraktet är värt USD 49 M, cirka 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Skanska kommer att förnya ett av fyra höghus med 239 lägenheter och cirka 2 600 kvadratmeter med butiker och rekreationsytor. Uppdraget omfattar totalrenovering av de 239 lägenheterna: utbyte och uppgradering av VVS, el och brandskyddssystem; reparationer av byggnadens entré och parkeringsgarage under jord samt förbättrade rekreationsytor, inklusive poolområde, butikslokaler och grönytor.

Byggarbetena har påbörjats och beräknas vara avslutade i november 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.