Sök

Skanska förvärvar återstående minoritetspost i finskt dotterbolag

1998-05-12 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska AB, som hittills har ägt 70% av Skanska Oy, har av ledningen av Skanska Oy förvärvat resterande 30% av Skanska Oys aktier. Skanska Oy är nu ett helägt dotterbolag till Skanska AB.

PRESSINFORMATION 1998-05-12                             36/98

Skanska förvärvar återstående minoritetspost i finskt dotterbolag

Skanska AB, som hittills har ägt 70% av Skanska Oy, har av ledningen av Skanska Oy förvärvat resterande 30% av Skanska Oys aktier. Skanska Oy är nu ett helägt dotterbolag till Skanska AB.

Skanska Oy har haft en snabb och lönsam tillväxt, med en omsättning på FIM 2,3 miljarder under 1997. I och med att Skanska Oy blir ett helägt dotterbolag ökar möjligheterna för vidareutveckling av företaget.

 

Danderyd 1998-05-12

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Anders C Karlsson, Affärsområdeschef Skanska Europa tel 040-14 42 43 eller Cecilia Schön, Informationsdirektör, tfn 08-753 87 99.