Sök

Skanska lämnar rapporter vid följande tillfällen under 1999

1999-02-02 00:00 CET
Pressmeddelande

Bolagsstämma hålls i Malmö den 3 maj.

PRESSINFORMATION 1999-02-02                             14/99

Skanska lämnar rapporter vid följande tillfällen under 1999

Bokslutskommuniké för 1998 25 februari
Tremånadersrapport för perioden
januari-mars 1999
3 maj
Halvårsrapport för perioden
januari-juni 1999
30 augusti
Niomånadersrapport för perioden
Januari-september 1999
4 november

Bolagsstämma hålls i Malmö den 3 maj.

 

Danderyd 1999-02-02

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation