Sök

Skanskas intranät – ett av de tio bästa i världen

2012-01-04 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanskas intranät, OneSkanska, har blivit utsett till ett av de tio bästa intranäten i världen av Nielsen Norman Group, en välrenommerad expertgrupp inom området användbarhet på webben.

Jakob Nielsen är expert inom användbarhet och ansvarig på Nielsen Norman Group. Han kommenterar valet av OneSkanska:

– Genom att gå från 30 lokala intranät till ett globalt har teamet kring OneSkanska skapat ett intranät som möter behoven hos alla affärsområden och områden. Informationen är tillgänglig för alla, och stöder organisationens kultur som bygger på transparens, säger han.

OneSkanska lanserades mellan mars och oktober 2010 och ersatte de 30 lokala intranäten med varierande strukturer och skiftande plattformar. Hur innehållet visas för användaren bygger på geografisk placering och affärsområde, men all information på intranätet är transparent och fullt sökbar. Målet med OneSkanska var att skapa ett globalt intranät för att stödja både koncernens affärsstrategier och de lokala verksamheterna.

– Vi ville hjälpa medarbetarna att bli informerade, sammankopplade och mer effektiva. Intranätet gör det lättare för medarbetarna att arbeta under ett gemensamt varumärke och förenklar kommunikationen med och mellan medarbetarna. En av de största framgångarna är att få hela företaget samlat på OneSkanska, säger Kimi Matsubara, Global Intranet Manager, Skanska AB.

Nielsen Norman Group presenterar en ny topplista med tio intranät varje år, och den här gången hade Skanska sällskap på listan av bland andra Logica, MAN Diesel & Turbo och Staples Inc.