Sök

Norrporten förvärvar 16 fastigheter från Skanska som därigenom blir 25-procentig aktieägare

1996-02-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Fastighetsaktiebolaget Norrporten som noteras på Stockholms Fondbörs O-lista, avser att förvärva Skanskas fastighetsinnehav i södra och mellersta Norrland.

PRESSINFORMATION 1996-02-29                             14/96

NORRPORTEN FÖRVÄRVAR 16 FASTIGHETER FRÅN SKANSKA SOM DÄRIGENOM BLIR 25-PROCENTIG AKTIEÄGARE

Fastighetsaktiebolaget Norrporten som noteras på Stockholms Fondbörs O-lista, avser att förvärva Skanskas fastighetsinnehav i södra och mellersta Norrland.

Efter förvärvet kommer Norrportens fastighetsbestånd att uppgå till 320 000 kvadratmeter med ett bokfört värde på 1,3 miljarder kronor.

Förvärvet, som består av 16 fastigheter med en uthyrningsbar yta på 74 000 kvadratmeter, har värderats till drygt 400 miljoner kronor. Fastigheterna har ett hyresvärde på 61 Mkr. Affären innebär att Norrportens uthyrningsbara yta ökar med 30 procent medan hyresvärde respektive bokfört värde ökar med 40 procent.

Betalningen sker dels genom att Norrporten nyemitterar 1 715 700 aktier, dels genom övertagande av lån på 235 Mkr. Därigenom kommer Skanska att äga drygt 25 procent av aktierna och rösterna i Norrporten och blir därmed den näst största aktieägaren i bolaget efter Securum (30%). Skanskas aktier kommer att börsnoteras efter den 1 september 1996 dvs när Securums återköpsgaranti förfaller. Securum har gentemot Skanska åtagit sig att ej minska ägandet till under 15 procent förrän tidigast den 30 juni 1997.

- Försäljningen av de 16 fastigheterna är ett led i Skanskas strategi att strukturera och geografiskt koncentrera fastighetsbeståndet, säger Mats Mared, vVD i Skanska. Mared framhåller vidare att Skanska framgent kommer att vara engagerad i fastighetsmarknaden i södra Norrland både genom sitt ägande i Norrporten men också genom fortsatt projektverksamhet.

Danderyd den 29 februari 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg