Sök

Skanska får ny order och designansvar för sjukhusprojekt på Malta värt drygt 830 miljoner kronor

2000-02-29 13:45 CET
Pressmeddelande

Skanskas pågående sjukhusprojekt New Tal Qroqq Hospital på Malta kommer att utökas. Skanska International AB får nu även designansvaret. Den nya ordern uppgår till 176 miljoner dollar, drygt 1.500 miljoner kronor, varav Skanskas andel uppgår till 55 procent, motsvarande drygt 830 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 2000-02-29                         18/00

 

Skanska får ny order och designansvar för sjukhusprojekt på Malta värt drygt 830 miljoner kronor Skanskas pågående sjukhusprojekt New Tal Qroqq Hospital på Malta kommer att utökas. Skanska får nu även designansvaret. Den nya ordern uppgår till 176 miljoner dollar, drygt 1.500 miljoner kronor, varav Skanskas andel uppgår till 55 procent, motsvarande drygt 830 miljoner kronor. Sjukhusprojektet som påbörjades 1995 är nu värt totalt 2 miljarder kronor. Kund är Foundation for Medical Services, Malta. Genom den utökade ordern höjs sjukhusets kapacitet från 480 till 680 bäddar. Dessutom byggs sjukhuset ut med flera vårdavdelningar och blir ett komplett allmän- och universitetssjukhus. Även designansvaret inkluderas nu i Skanskas uppdrag, som blir ett s k design-build-kontrakt. Därmed är Skanska projektledare med totalansvar för projektet som är ett av de största pågående sjukhusprojekten i Europa. Totalt blir sjukhuset 230.000 kvm stort. Sjukhuset kommer att färdigställas etappvis. De första avdelningarna ska öppna 2003 och hela sjukhuset ska vara färdigt 2005. - Genom att vi nu får ansvaret för helheten kan vi tillsammans med kunden arbeta för att nå målen för kvalitet och budget. Därmed kan vi bättre utnyttja Skanskas kompetens för effektivaste lösningar, säger Jan Sjöstedt VD för Skanska International Construction, inom Skanska International AB. Skanskas lokala partners, som tillsammans har 45 procent, är byggföretagen Blokrete och Devlands samt arkitekt- och designföretaget Cassar, Grech and Ebejer. Stockholm 2000-02-29 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation ----------------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Jan Sjöstedt, VD, Skanska International AB. Tel 070-592 12 45 Ulf Noréhn, projektchef, Skanska Malta JV. Tel +356 48 64 25 Mobile phone +356942 85 76