Sök

Skanska får trippel i järnvägskontrakt i Hongkong med totalt värde på 3 miljarder kronor, Skanskas andel är 940 miljoner kronor

2001-03-23 09:56 CET
Pressmeddelande

Skanskas Hongkong-baserade, hälftenägda bolag Gammon Construction har fått tre nya järnvägsuppdrag i Hongkong för totalt GBP 204 miljoner, ca 3 miljarder kronor. Skanskas andel av kontrakten är värd 940 miljoner kronor.
Kund är Kowloon Canton Railway Corporation. Alla tre projekten ingår i Tsim Sha Tsui-delen av utbyggnaden av Hongkongs nya East Rail.

Press Release  

2001-03-23   Skanska får trippel i järnvägskontrakt i Hongkong med totalt värde på 3 miljarder kronor, Skanskas andel är 940 miljoner kronor

 

Skanskas Hongkong-baserade, hälftenägda bolag Gammon Construction har fått tre nya järnvägsuppdrag i Hongkong för totalt GBP 204 miljoner, ca 3 miljarder kronor. Skanskas andel av kontrakten är värd 940 miljoner kronor. Kund är Kowloon Canton Railway Corporation. Alla tre projekten ingår i Tsim Sha Tsui-delen av utbyggnaden av Hongkongs nya East Rail. Det största projektet, värt GBP 125 miljoner, avser stationsanläggningen Tsim Sha Tsui och ska genomföras i ett 50-50-konsortium med japanska Nishimatsu Construction. En grävd tunnel, sk cut and cover, ska förlänga banan med cirka en kilometer från Hung Hom-stationen. Gammons projekt som drivs fram genom bebyggda områden är värt GBP 51 miljoner. Det tredje uppdraget, värt totalt GBP 28 miljoner, genomförs i ett 50-50-konsortium med Nishimatsu Construction. Projektet omfattar underjordiska gångvägar och bilvägar som ska förbinda den nya Tsim Sha Tsui-stationen med den befintliga järnvägsstationen på Nathan Road. För samma kund, Kowloon Canton Railway Corporation, fick Gammon nyligen uppdraget att bygga en underjordisk järnvägsstation i Hongkong för totalt GBP 116 miljoner. Totalt har Gammon i år fått uppdrag för GBP 320 miljoner, varav Skanskas andel uppgår till GBP 122 miljoner, ca 1,8 miljarder kronor. Skanska förvärvade förra året 50 procent av Gammon Construction som är ett av de största byggföretagen i Hongkong med omfattande verksamhet även i övriga Kina och Singapore ___________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Tor Krusell, informationsdirektör Skanska AB, tel 08 753 8747 Cheryl Eaton, informationschef, Skanska Construction, tel +44 1923 423030