Sök

Skanska bygger järnväg vid Hallsberg för 398 miljoner kronor

2014-11-11 10:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med Trafikverket Investering om att bygga ut en etapp av godsstråket Hallsberg-Degerön. Kontraktet är värt 398 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Sträckan är i dag en enkelspårig järnväg med låg kapacitet. Genom utbyggnad till dubbelspår höjs kapaciteten och stambanorna avlastas. Projektet är en totalentreprenad och omfattar 13 kilometer dubbelspårig komplett järnväg, sju broar, cirka 9 kilometer vägar samt bulleråtgärder.

Projekteringen startar omgående och det nya spåret beräknas vara färdigställt i oktober 2019.

Bygget av den dubbelspåriga järnvägen kommer att sysselsätta totalt 120 personer.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.