Sök

Skanska utvalt för offentlig-privat sjukhusprojekt i Storbritannien - ger bygguppdrag värt 3,6 miljarder kronor

2004-09-01 09:35 CET
Pressmeddelande

Skanska och Innisfree har i konsortium genom ett så kallat preferred bidder-avtal blivit utvalda för genomförandet av de privatfinansierade sjukhusprojekten King’s Mill Acute Hospital och Mansfield Community Hospital i Nottinghamshire. Avtalet innebär att Sherwood Forest Hospitals NHS Trust och Mansfield District Primary Care Trust ger Skanska och Innisfree ansvaret för att finansiera, designa, bygga och driva sjukhusanläggningarna.

   Pressrelease


2004-09-01

Skanska utvalt för offentlig-privat sjukhusprojekt i Storbritannien - ger bygguppdrag värt 3,6 miljarder kronor  

Skanska och Innisfree har i konsortium genom ett så kallat preferred bidder-avtal blivit utvalda för genomförandet av de privatfinansierade sjukhusprojekten King's Mill Acute Hospital och Mansfield Community Hospital i Nottinghamshire. Avtalet innebär att Sherwood Forest Hospitals NHS Trust och Mansfield District Primary Care Trust ger Skanska och Innisfree ansvaret för att finansiera, designa, bygga och driva sjukhusanläggningarna.

Skanska BOT och Innisfree har 50 procent vardera av ägarkonsortiet som ska ansvara för att arrangera finansiering och kontraktera leverantörer. Skanskas investering uppgår till ca GBP 16 miljoner, ca 224 miljoner kronor.

Bygguppdraget som beräknas bli värt ca 3,6 miljarder kronor, GBP 265 miljoner, ska genomföras av Skanska UK. Därutöver tillkommer service- och underhållsuppdragen för de två ovannämnda sjukhusen och ett tredje, Newark Acute Hospital, under den 30-åriga koncessionstiden.

Finansieringsavtal och byggkontrakt väntas kunna tecknas under första halvåret 2005. Först därefter kommer bygguppdraget att inkluderas i Skanskas orderingång.

Skanska-konsortiet ska utveckla, modernisera och bygga ut King's Mill Hospital som byggdes på 40-talet. Även Mansfield Community Hospital ska byggas ut med bl a ett nytt rehabiliteringscenter. Sjukhusprojekten kommer att omfatta totalt ca 120.000 kvm, varav drygt 80.000 utgör nybyggnad.

- Det är mycket meriterande att vi får förtroendet för dessa stora sjukhusprojekt i Storbritannien. Vi befäster vår ställning som ledande byggare inom det brittiska PFI-programmet för offentlig-privat samverkan, säger Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT.

- Det är glädjande att ha blivit utvalda till dessa prestigefyllda uppdrag för de sjukvårdsansvariga i Sherwood Forest och Mansfield. Vi har lagt stor möda på utformningen av sjukhusen för att kunna erbjuda personal och patienter i upptagningsområdet moderna och funktionella vårdmiljöer, säger Simon Hipperson, vice VD och ansvarig för PFI/PPP-verksamheten inom Skanska UK.

Inom det brittiska programmet för PFI (Private Finance Initiative) har Skanska hittills erhållit uppdrag totalt värda över GBP 2,5 miljarder, ca 34 miljarder kronor.

__________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Bert-Ove Johansson, VD, Skanska BOT,
tel 08-504 368 77
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK,
tel +44 1923 423 905