Sök

Skanska har tecknat kontrakt om att bygga en bro i Florida, USA, värt cirka 770 miljoner kronor

2013-06-26 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett kontrakt med Florida Department of Transportation om att designa och bygga en bro i Florida, USA. Kontraktet är värt USD 118 M, cirka 770 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för andra kvartalet 2013. Arbetet startar i juli 2013 och beräknas vara klart i juni 2016.

Den nya tvåfiliga bron kommer att löpa parallellt med den befintliga Choctawhatchee Bay Bridge i Walton County, Florida, USA. Projektet omfattar även en ny parkanläggning och tillhörande väg- och anläggningsarbeten.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 8 300 medarbetare. 2012 uppgick intäkterna i USA till cirka 37,3 miljarder kronor.