Sök

Skanska moderniserar och bygger smörjmedelsfabriker i Rio de Janeiro, Brasilien, för USD 93 miljoner, ca 590 miljoner kronor

2011-03-21 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att modernisera och bygga ut en existerande samt bygga en ny smörjmedelsfabrik i Rio de Janeiro, Brasilien. Den totala kontraktssumman uppgår till USD 93 miljoner, ca 590 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2011. Kund är BR Distribuidora, ett dotterbolag till Petrobras, ett av världens ledande energibolag och en av Skanskas återkommande kunder.

Målsättningen är att i det närmaste fördubbla årsproduktionen till 430.000 kubikmeter smörjmedel och 11.200 ton fett till 2013, och därmed positionera anläggningen som en av världens tio största.

Skanska kommer att utforma och bygga anläggningarna, vilket även inkluderar anläggningsarbeten och elektromekaniska installationer. Kontraktet omfattar även inköp av material och utrustning. Dessutom kommer Skanska assistera vid uppstart och drift av anläggningarna.

Arbetet inleds omedelbart och ska slutföras inom 36 månader. Runt 250 personer kommer att vara engagerade i projektets mest intensiva fas.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi, olje- och gasindustrin. Affärsenheten med ca 10.000 medarbetare hade 2010 intäkter på ca 5,7 miljarder kronor.