Sök

Skanska investerar cirka 209 miljoner kronor i kontorsprojekt i Poznan, Polen

2014-12-30 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar EUR 23 M, cirka 209 miljoner kronor, i den första fasen av kontorsprojektet Maraton i centrala Poznan, Polen. Maraton är Skanskas andra kontorsprojekt i Poznan. Byggnaden kommer att bli sex våningar ovan jord och två plan under jord, med parkering. Den uthyrbara ytan för den första fasen av projektet blir cirka 13 000 kvadratmeter.

Den nya fastigheten ska bli LEED-certifierad på nivå Guld och hålla en hög miljömässig standard, med en rad hållbara lösningar som kommer att minimera byggnadens driftskostnader, bidra till besparingar för framtida hyresgäster och skapa bekväma arbetsplatser för medarbetarna.

Byggarbetena inleds i januari 2015 och projektet planeras vara färdigställt under fjärde kvartalet 2016.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och kommersiella byggnader. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Polen. Verksamheten bedrivs i fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon