Sök

Bokslutskommuniké, januari−december 2013

2014-02-07 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2013 (jämfört med januari-december 2012)

Sammanfattning
- Intäkterna ökade 3 procent, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 7 procent och uppgick till 136,3 (131,9) miljarder kronor.
- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 120,0 (120,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 3 procent.
- Orderstocken uppgick till 139,6 (146,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 4 procent.
- Rörelseresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 5,1 (4,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 15 procent.
- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 3,0 (2,8) procent.
- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 5,8 (6,3) miljarder kronor.
- Kassaflöde från verksamheten uppgick till 5,0 (–2,0) miljarder kronor.
- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –11,5 (–14,6) miljarder kronor.
- Totala nettoinvesteringar uppgick till 3,3 (–3,8) miljarder kronor.
- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 6,8 (4,6) miljarder kronor, en ökning med 5,6 miljarder kronor i det fjärde kvartalet 2013.
- Resultatet per aktie ökade med 5 procent till 8,43 (8,00) kronor.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 (6,00) kronor per aktie.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 7 februari klockan 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-50556474, +44 203 364 5374 eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900