Sök

Skanska ska äga, driva och rusta upp en av södra Afrikas viktigaste hamnar - ger bygguppdrag för ca 210 miljoner kronor

2000-09-25 11:22 CET
Pressmeddelande

Skanska fortsätter satsningen på privatfinansierad infrastruktur. Skanska ingår i det internationella konsortium som fått koncession att äga, driva och bygga ut hamnen i Maputo, Moçambique.
Upprustningen av hamnanläggningarna kommer att generera bygguppdrag värda ca 22 miljoner dollar, 210 miljoner kronor, under en treårsperiod.

Press Release

 

2000-09-25   Skanska ska äga, driva och rusta upp en av södra Afrikas viktigaste hamnar – ger bygguppdrag för ca 210 miljoner kronor Skanska fortsätter satsningen på privatfinansierad infrastruktur. Skanska ingår i det internationella konsortium som fått koncession att äga, driva och bygga ut hamnen i Maputo, Moçambique. Upprustningen av hamnanläggningarna kommer att generera bygguppdrag värda ca 22 miljoner dollar, 210 miljoner kronor, under en treårsperiod. Koncessionsavtalet med staten Moçambique gäller 15 år från 2001. Regionens tillväxt väntas generera successivt ökande omsättning och intäktsflöden. Omsättningen beräknas nästa år uppgå till 22 miljoner dollar, 210 miljoner kronor, för att överstiga 70 miljoner dollar i slutet av koncessionsperioden. Vi ser ett växande behov av privatfinansierad infrastruktur. Globalt löses allt flera av de stora infrastrukturfrågorna på detta sätt. Det ger Skanska stora möjligheter. Vi är ett av få globala företag som har kapacitet att medverka i alla faser från design, byggande och service till att arrangera de finansiella lösningarna, säger Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT. Hamnen är ett av södra Afrikas viktigaste transportnav. Läget är centralt för att betjäna såväl norra Sydafrika som Swaziland och södra Zimbabwe. Maputo är närmaste hamn för den expansiva Johannesburg-regionen. Efter inbördeskriget i Moçambique är hamnen i stort behov av upprustning. Före kriget var kapaciteten 17 miljoner ton, idag endast 3 miljoner ton. Investeringar i främst byggande och nödvändig utrustning beräknas uppgå till 55 miljoner dollar, 530 miljoner kronor, som huvudsakligen finansieras genom lån på ca 38 miljoner dollar. Utbyggnaden ska ske i takt med ökande trafikbeläggning och intäkter. Skanska International Civil Engineering kommer att få bygguppdrag för ca 22 miljoner dollar, ca 210 miljoner kronor. Bolaget har sedan 1967 genomfört en lång rad stora anläggningsprojekt i Afrika, medan detta är Skanskas första BOT-projekt på den afrikanska kontinenten. Den initiala investeringen för Skanska BOT uppgår till 1,7 miljoner dollar, ca 16 miljoner kronor. Konsortiet Maputo Port Development Company ägs till 51 procent av en grupp internationella investerare, övriga 49 procent ägs av Moçambique och staten närstående intressen. Skanskas andel av den internationella gruppens innehav är 32 procent. Brittiska Mersey Docks and Harbour Company har 36 procent, Liscont (Portugal) 29 och Moçambique Gestores 3 procent. I Skanskas strategiska inriktning ingår att sälja färdigutvecklade projekt vidare till långsiktiga investerare. Skanska BOT har nyligen även gått in som delägare, byggare och operatör av en betalmotorväg i Chile - ett av Sydamerikas största BOT-projekt. Skanska har 48 procent av det totala projektvärdet på ca 800 miljoner dollar. Dotterbolaget Sade Skanska får därigenom sitt hittills största bygguppdrag värt ca 190 miljoner dollar, ca 1,8 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------------------------------ För ytterligare information, kontakta: Pieter Herneryd, investeringsansvarig vid Skanska BOT,tel 08 – 5043 5417 Per-Håkan Mildenborn, ansvarig för Skanska International Civil Engineerings verksamhet i södra Afrika, tel 070 - 638 37 40