Sök

Skanska får väguppdrag i North Carolina, USA, för USD 43 miljoner, ca 315 miljoner kronor

2010-09-01 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt för vägbyggnad i North Carolina, USA. Kontraktssumman uppgår till USD 43 miljoner, ca 315 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är den amerikanska marinens regionala anläggningsenhet Mid-Atlantic Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC).

Uppdraget gäller en ca 3,5 km lång två till fyrfilig infartsväg till marinbasen Camp LeJeune mellan Wilmington och Morehead City på den amerikanska östkusten. I uppdraget ingår även en ca 600 m lång vägbro på betongpålar. Projektet kommer att beröra ett naturskyddsområde vid Northeast Creek varför arbetet kommer att genomföras med speciella miljöhänsyn.

Arbetet inleds i höst och de första etapperna ska vara klara i början av 2011. Hela projektet ska vara slutfört i januari 2013.

NAVFAC har tidigare anlitat Skanska för ett flertal uppdrag inom marinbyggande, som t ex hamn-, kaj- och pirbyggnad i Virginia.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.