Sök

Skanska utvalt som preferred bidder för New Papworth Hospital i Cambridge, Storbritannien

2014-07-07 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har blivit utvalt som preferred bidder för New Papworth Hospital av kunden, Papworth Hospital NHS Foundation Trust. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar ansvar för byggnation, design, finansiering, drift och underhåll. Skanska kommer att meddela sin investering i projektet i samband med financial close, vilket förväntas ske i början av 2015.

Skanskas andel av investeringen är 50 procent och Equitix står för resterande 50 procent. Det totala kontraktsvärdet för byggnation och design är omkring GBP 140 M, cirka 1,5 miljarder kronor. Ingen orderbokning eller investering sker före financial close, vilket förväntas ske i början av 2015.

Konsortiet består av Skanska tillsammans med OCS, som kommer att ansvara för skötsel och underhåll av fastigheten. Byggstart förväntas ske under första hälften 2015, och projektet beräknas vara färdigställt sommaren 2017.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.