Sök

Skanska tecknar kontrakt för tidigare aviserat tunnelbaneprojekt i New York för USD 400 miljoner, ca 2,75 miljarder kronor

2007-11-21 08:33 CET
Pressmeddelande

Kontraktet gällande utbyggnaden av tunnelbanelinjen nr 7 Subway Line i New York har nu tecknats av S3 Tunnel Constructors, ett joint-venture där Skanska ingår. Kontraktssumman uppgår till totalt USD 1,14 miljarder, ca 7,8 miljarder kronor, varav Skanskas andel är 35 procent. Därmed inkluderar Skanska USD 400 miljoner, ca 2.750 miljoner kronor, i orderingången för det fjärde kvartalet 2007. Kund är MTA New York City Transit.