Sök

Skanska bygger grön kommersiell fastighet i London för 517 miljoner kronor

2011-10-25 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bygga en kommersiell fastighet i Bevis Marks, London. Värdet på kontraktet uppgår till GBP 50 miljoner, cirka 517 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är Bevis Marks Development.

Arbetet med den 16 våningar höga kommersiella fastigheten, om 22 000 kvadratmeter, inleds omedelbart och beräknas vara slutfört hösten 2013. Byggnaden har som mål att uppnå BREEAM Excellent-certifiering. För att uppnå detta kommer Skanska att infoga element som kombinerar värme- och elproduktion, system som tar tillvara regnvatten, energisparande belysningssystem, kondensorpannor, elektroniskt kommuterade motorer och energisparande system för AHU-anläggning.

Skanska UK med cirka 4 500 medarbetare hade 2010 intäkter som uppgick till 14 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.