Sök

Skanska får kontrakt för tunnelbanestation i New York värt cirka 1,3 miljarder kronor

2011-09-15 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att genomföra förberedande arbeten för en tunnelbanestation på 86:e gatan för Second Avenue-linjen i New York. Projektet är ett joint venture mellan Skanska och Traylor Bros Inc., där Skanskas andel är 70 procent. Skanskas andel av kontraktet är värt USD 210 miljoner, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil i det tredje kvartalet. Kund är Metropolitan Transportation Authority i New York.

Projektet inkluderar borrning och sprängning av bergrum för den framtida tunnelbanestationen på Second Avenue-linjen på 86:e gatan samt betonginklädnad av strukturen. Skanska kommer även att genomföra omfattande rivningsarbeten, schaktningsarbeten samt förstärkning av byggnader som angränsar till byggarbetsplatsen.

Arbetet påbörjas i september och beräknas vara slutfört hösten 2014.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.