Sök

Skanska bygger första etappen av avancerad forskningsanläggning i Lund för 670 miljoner kronor

2014-11-04 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med ESS, European Spallation Source, om att bygga första etappen av en forskningsanläggning i världsklass i Brunnshög, Lund. Kontraktet är värt 670 miljoner kronor och arbetet utförs av Skanska Sverige (75 procent) i samarbete med Skanska UK (25 procent). Det innebär att 503 miljoner kronor inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014, och resterande del i orderingången för Skanska UK i samma kvartal.

Skanska och ESS har under året skrivit ett samverkansavtal för helheten och därefter gemensamt planerat, och utarbetat riktkostnad för den första etappen, innefattande schaktningsarbeten, nödvändig infrastruktur på arbetsplatsen, acceleratortunnel och ett antal anslutande byggnader.

Byggprojektet planeras i ett flertal etapper där separata avtal sluts vid inledningen av varje etapp. Arbete pågår för att fastställa omfattning och riktkostnad för nästa etapp.

Byggstart sker omgående och forskningsanläggningen ska stå färdig 2019.

ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk forsknings-anläggning som kommer att användas inom fyra forskningsområden: Miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera framtidens material för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Contact: Dan-Magnus Sköld, Executive Vice President (EVP)
Telefon +46104488008

Contact: Magnus Persson, CEO
Telefon +46104483206