Sök

Skanska och Sheremetyevo International Airport planerar att utveckla Moskvas internationella flygplats

1999-03-02 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Sheremetyevo International Airport har tecknat en avsiktsförklaring att gemensamt utveckla Moskvas internationella flygplats Sheremetyevo till en modern europeisk flygplats.

PRESSINFORMATION 1999-03-02                             21/99

Skanska och Sheremetyevo International Airport planerar att utveckla Moskvas internationella flygplats

Skanska och Sheremetyevo International Airport har tecknat en avsiktsförklaring att gemensamt utveckla Moskvas internationella flygplats Sheremetyevo till en modern europeisk flygplats.

Samarbetet syftar till att bygga nya flygplatsterminaler och infrastruktur, samt även att renovera och uppgradera befintliga anläggningar. Avsikten är att flygplatsen år 2010, ska kunna betjäna ca 30 miljoner passagerare årligen, mot dagens 11 miljoner.

Projektet inleds med en analysfas för att identifiera behov och förutsättningar när det gäller trafikunderlag, intäkter och finansiering. Därefter ska parterna gemensamt avgöra hur och i vilken takt projektet ska drivas vidare.

Det totala investeringsbehovet under perioden 1999-2010 bedöms till ca 1 miljard USD, ca 8 miljarder kronor. Huvuddelen av detta belopp utgörs av kostnader för byggentreprenader. I en första etapp beräknar man att investera 200-300 MUSD, ca 1,6-2,4 miljarder kronor, bl a i en ny internationell passagerarterminal.

Skanska och Sheremetyevo ska i ett gemensamt bolag utveckla, finansiera, designa och bygga flygplatsen. Skanska har en nyckelroll som projektutvecklare, byggare och för att arrangera finansiering. Skanska BOT, koncernens enhet för investeringar i projekt och infrastruktur, och det finska dotterbolaget Skanska Oy tillför gemensamt kompetens inom projektutveckling. Därutöver kommer Skanska BOT att investera i projektet och Skanska Oy att ansvara för erforderliga byggarbeten.

- Detta är ett bra exempel på hur vi kan kombinera koncernens kunnande som projektutvecklare och byggare med vår finansiella styrka och kompetens. På detta sätt kan vi medverka i hela värdekedjan från idé till drift. Vi tror långsiktig på Ryssland och vi har en stark lokal förankring som projektutvecklare och byggare i Moskva-området, säger Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef.

- Upprustningen och utvecklingen av flygplatsen är en mycket viktig fråga både för oss och för Moskva-regionen. Vi har bearbetat projektet i flera år och nu, när vi har med oss Skanska som partner, är vi övertygade om att vi tillsammans kan genomföra våra intentioner på ett framgångsrikt sätt, säger Sergei Sutulov, VD för Sheremetyevo International Airport.

Skanska har tidigare medverkat i denna typ av privatfinansierade infrastrukturprojekt, bl a avslutades förra året en ny flygplatsterminal i Budapest. Som investerare, byggare och operatör medverkar Skanska vid motorvägsbygget mellan Helsingfors och Lahtis. Detsamma gäller det privatfinansierade fängelseprojektet Bridgend i Wales som färdigställdes 1998.

 

Danderyd 1999-03-02

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT, tel 08-753 88 00.
Martti Rautee, ansvarig Skanska Oy:s internationella verksamhet,
tel. +358 9 6152 2203