Sök

Skanska säljer mark i Cambridge, Storbritannien, för 380 miljoner kronor

2014-07-02 08:15 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt mark som varit en del av landbanken för bostadsutvecklingen i Storbritannien för GBP 35 M, cirka 380 miljoner kronor, till Crest Nicholson. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska UK i andra kvartalet 2014.

Marken ligger i det populära Trumpington i Cambridge och är planlagt för 274 bostäder. Markförsäljningen följer Skanskas beslut att fokusera på andra investeringar i Storbritannien, som infrastruktur och kommersiell utveckling. 

Skanska UK med cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2013 uppgick till cirka 12 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.