Sök

Skanska säljer fastighet i Göteborg med en vinst på totalt 24 miljoner kronor

2000-05-08 10:05 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer en nyproducerad industrifastighet i Göteborg för 96,5 miljoner kronor med en försäljningsvinst på 24 miljoner kronor. Köpare är den tyska fastighetsfonden Bavaria. Skanska kommer att fortsätta att ansvara för servicen av anläggningen.

Press Release

 

2000-05-08  

Skanska säljer fastighet i Göteborg med en vinst på totalt 24 miljoner kronor.

  Skanska säljer en nyproducerad industrifastighet i Göteborg för 96,5 miljoner kronor med en försäljningsvinst på 24 miljoner kronor. Köpare är den tyska fastighetsfonden Bavaria. Skanska kommer att fortsätta att ansvara för servicen av anläggningen. Fastigheten i Arendalsområdet i Göteborg är en logistikanläggning som används av Postens dotterbolag Säve Cargo Logistik. Byggnaden på 17.500 kvm togs i bruk vid årsskiftet efter att ha utvecklats och byggts av Skanska. För Bavarias räkning kommer Skanska inom den nystartade verksamheten Skanska Facilities Management att svara för drift- och underhåll samt förvaltning av fastigheten. Ett 10-årigt serviceavtal har tecknats. - Logistikanläggningar är en av de produkter, vid sidan av volymhandelscentra och kontor, som vi satsar på i vår projektutveckling, säger Claes Larsson, VD Skanska Fastigheter Göteborg. Det är mycket positivt att Skanska kan erbjuda en totallösning genom att utveckla, bygga och nu även svara för den fortsatta servicen till kunden och hyresgästen. Skanska har hittills i år sålt färdigutvecklade fastigheter för ca 3,3 miljarder kronor, med en total försäljningsvinst på ca 1,7 miljarder kronor. Skanska utvecklar för närvarande fastighetsprojekt i Sverige och Centraleuropa för ca 2,1 miljarder kronor och planerar att inom den närmaste tiden starta ytterligare projekt för ca 1,5 miljarder kronor. Skanska äger därutöver ca 700.000 kvm outnyttjade byggrätter.   ______________________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Claes Larsson, VD Skanska Fastigheter Göteborg, tel 031 – 771 1101 eller 070 581 1108 Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 08 753 88 86