Sök

Skanska investerar cirka 306 miljoner kronor i kontorsfastigheter i Köpenhamn

2014-08-27 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar DKK 255 M, cirka 306 miljoner kronor, i två kontorsfastigheter i Köpenhamn.

Skanska Plaza

De två kontorshusen, Plaza II och Plaza III, kommer att ha en total yta om närmare 14 000 kvadratmeter och byggs på Havneholmen i Köpenhamn. Pandora A/S har tecknat hyreskontrakt för hela ytan.

Byggarbetena har redan startat och beräknas vara klara i april 2016.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och Danmark.

Contact: Peter Nymann-Jorgensen, Managing Director
Telefon