Sök

Skanska har nått Financial Close för Midtown Tunnel-projektet i Virginia, USA

2012-04-13 16:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har nått Financial Close med Virginia Department of Transportation för finansiering, design, byggnation, drift och underhåll av Downtown Tunnel/Midtown Tunnel/MLK Extension i Norfolk och Portsmouth i Virginia, USA.

Som en del av projektbolaget Elizabeth River Crossings (ERC), investerar Skanska cirka 136 miljoner dollar, cirka 910 miljoner kronor. Det motsvarar 50 procent av projektbolaget ERC. Det totala byggkontraktet uppgår till 1,47 miljarder dollar, cirka 9,8 miljarder kronor. Skanskas andel av byggkontraktet är 45 procent, vilket motsvarar 661 miljoner dollar, cirka 4,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderbokningen för Skanska USA Civil för andra kvartalet 2012.

Projektbolaget, Elizabeth River Crossings, tar full risk för trafik, omsättning och trafikavgifter. Tullavgiften inhämtas genom så kallade E-ZPass sändare. Byggnationen påbörjas omedelbart och beräknas vara slutförd i augusti 2018. Koncessionen varar över 58 år. Skanska Infrastructure Development och Macquarie Group är projektsponsorer och medfinansiärer, ett joint venture mellan Skanska-Kiewit-Weeks Marine står för design och byggnation.

– Det här är vårt första OPS-projekt i USA. Det visare vilket värde Skanska kan skapa genom att utveckla och investera i nödvändiga infrastruktur-projekt, säger Johan Karlström, VD och koncernchef för Skanska AB.

Projektet omfattar byggnation av en tvåfilig, 1 700 meter lång, tunnel under vatten. Projektet ansvarar även för drift och underhåll, förbättrad trafiksäkerhet i den nuvarande Midtown Tunnel och för förlängningen av MLK Freeway. Det ingår också ansvar för service och underhåll.

Idag använder runt 120 000 bilister tunneln dagligen och tunneln är en av de mest trafikerade vägarna öster om Mississippi floden. Sedan Midtown Tunneln öppnade har trafiken sexfaldigats. Projektet ska förbättra säkerheten genom att bygga bort mötande trafik i nuvarande Midtown Tunnel. På grund av dagens köer beräknas mer än 64 miljoner liter bränsle förbrukas i onödan. När den nya tunneln är färdigställd kommer kapaciteten att fördubblas och kötiden minskas med 30 minuter per bil och dag.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851