Sök

Skanska utvalt för att utveckla väg i Chile som OPS/PPP-projekt

2010-01-27 08:37 CET
Pressmeddelande

Skanska har av Chiles departement för offentliga uppdrag blivit utvalt som så kallad preferred bidder för att utveckla en betalväg i Chile.

Skanska Infrastructure Development ska ansvara för design, byggande, finansiering och drift av vägen i 20 år.

Design- och bygguppdraget som ska utföras av Skanska Latin America kommer att omfatta nybyggnad av ca 12 mil, upprustning av 20 mil förutom anslutningsvägar och trafikplatser. Vägen är belägen inom gruvdistriktet i norra Chile. Design- och bygguppdraget beräknas uppgå till USD 300-350 miljoner, ca 2,1-2,5 miljarder kronor.