Sök

Skanskas internkontroll överförs till en nyinrättad koncernstab - Group Staff Unit Internal Audit and Compliance

2006-08-18 10:34 CET
Pressmeddelande

Group Staff Unit Internal Audit and Compliance, Koncernstab Internrevision, är utformad för att uppfylla de krav som ställs i den svenska koden för bolagsstyrning och för att stärka den interna kontrollen.

Koncernens internrevision har hittills legat inom Koncernstab Controlling men detta ansvar överförs omgående till den oberoende internkontrollfunktionen. Group Staff Unit Internal Audit and Compliance är direkt underställd styrelsens revisionskommitté och under ledning av ekonomi- och finansdirektören.